Privacy

Oxfam Novib hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke herkenbare gegevens die jij aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is jou te informeren over de manier waarop wij jouw persoonlijke gegevens gebruiken, en je daarnaast keuzes te bieden over hoe de gegevens worden gebruikt. Wij raden je dus aan om deze Privacy Policy zorgvuldig door te lezen.

Wat gebeurt er met jouw gegevens?
Via verschillende formulieren op shop.oxfamnovib.nl worden bezoekers gevraagd hun persoonlijke gegevens in te vullen. Wij gebruiken deze gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Je wilt natuurlijk weten hoe je cadeau wordt benut. Wij informeren je graag hierover en ook over onze andere projecten en campagnes. Stel je geen prijs op deze informatie, stuur dan een e-mail met je volledige adresgegegevens naar info@oxfamnovib.nl. Of schrijf een briefje naar Oxfam Novib, Informatie & Service, Postbus 30919, 2500GX Den Haag.

Oxfam Novib zal jouw persoonlijke gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling of om services namens Oxfam Novib uit te voeren. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Oxfam Novib zal jouw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen.

Wel gebruiken wij jouw gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen en/of om je schriftelijk te informeren over onze activiteiten. Als je hier vragen over hebt, dan kun je contact opnemen met Oxfam Novib Informatie & Service via telefoonnummer 070 342 17 77. Als je geen prijs stelt om iets van Oxfam Novib te horen of te ontvangen, meld dat schriftelijk met handtekening aan Oxfam Novib Informatie & Service, Antwoordnummer 10710, 2501 WB  Den Haag, dan verwijderen we je gegevens uit ons bestand.

Maakt Oxfam Novib gebruik van cookies?
Op de website shop.oxfamnovib.nl maken wij gebruik van cookies, een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Hierdoor kunnen we jouw computer herkennen wanneer jij ons opnieuw bezoekt, zonder dat wij je lastig hoeven te vallen met een nieuw verzoek om u aan te melden. Daarnaast helpen cookies ons de producten die jij koopt te onthouden wanneer je een ‘online-mandje’ gebruikt.

Als je geen cookies wilt ontvangen, kun je in het hulpbestand van jouw internetbrowser kijken hoe je alle cookies kunt blokkeren of hoe je ervoor kunt zorgen dat je een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie over cookies kun je terecht op www.cookiecentral.com.

Beveiliging van de gegevens die jij aan ons verstrekt
Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die jij ons toevertrouwt te beveiligen. Oxfam Novib gebruikt verschillende veilige technieken om jouw gegevens te beschermen, waaronder veilige servers, firewalls, en versleuteling van financiële gegevens.

Websites van derden 
Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links op shop.oxfamnovib.nl kunnen worden bezocht. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor de privacy, praktijken, of de inhoud van deze websites.

Wijzigingen Privacy verklaring
Oxfam Novib behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring.

Vragen & opmerkingen
Indien je nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van shop.oxfamnovib.nl, dan kun je een e-mail sturen naar Oxfam Novib Informatie & Service (info@oxfamnovib.nl). Zij helpen je verder als je informatie nodig hebt over jouw gegevens of als je deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vind je op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Oxfam Novib Informatie & Service 
Postbus 30919 
2500 GX Den Haag 
070 342 17 77